Det här med stresshantering

Känner du dig stressad ibland? Har du någonsin undrat hur mycket stress kan påverka ditt liv och vad man kan göra för att minska stressnivån?

Stress är ett vanligt problem i våra liv, men det går också att förebygga. Stress påverkar alla människor på olika sätt eftersom alla har sitt eget sätt att reagera på stress. Stresshantering hjälper vissa människor mer än andra. Det som fungerar för en person kanske inte alls fungerar för en annan.

Stress är en naturlig reaktion från vår kropp. När stress blir för frekvent eller intensiv kan den få negativa effekter. Stressreaktionen ökar vår hjärtfrekvens, vårt blodtryck och stresshormoner. Stressresponsen förbereder kroppen för kamp eller flykt, vilket orsakar obehagliga fysiska symtom som kan påverka din livskvalitet om de upplevs tillräckligt ofta eller intensivt.

Om du har problem med stressrelaterad sömnlöshet, huvudvärk eller depression är stresshantering något som du definitivt bör ta itu med. Men även om stress inte påverkar din hälsa direkt kan stresshantering bidra till att förbättra din allmänna livskvalitet. Stresshantering hjälper också människor att känna sig mer positiva till sina liv eftersom stress hindrar oss från att tänka klart och rationellt.

Vardagliga stressfaktorer är naturliga delar av livet så det är omöjligt att helt eliminera stress i våra liv, det viktiga är hur vi agerar när situationerna väl uppstår. Vi har alla olika sätt att reagera på det, så en persons minst stressiga situation kan upplevas som mycket stressig av någon annan! Det första steget mot stresshantering är att lära sig hur man identifierar de situationer som man upplever regelbundet och sedan bestämma hur man vill hantera dessa situationer.

När stressen är mycket intensiv kan den till och med påverka vårt beteende – problem med att hantera ilska är mycket vanliga stressrelaterade problem. Det är viktigt att ta hand om sig själv, tänk på det! Ha nu en fin dag.